Autor: Daniel

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej na dom z pokryciem napraw domowych

Stabilny domowy budżet to dla wielu rodzin jedna z najważniejszych misji każdego miesiąca, która może się skomplikować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia w postaci awarii w domu, która wymaga naprawy domowej, a co za tym idzie – dodatkowego wydatku.

Zarówno dla właścicieli, jak i najemców wynajmowanych nieruchomości, pęknięta rura i jej konsekwencje, problem z elektrycznością, zacinający się zamek, to przykłady ryzyka, na które narażona jest rodzina w domu, a którego skutki można ograniczyć wykupując ubezpieczenie mieszkania (https://superpolisa.pl/dlaczego-warto-kupic-ubezpieczenie-mieszkania/) z ochroną od napraw domowych.

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie napraw domowych w ubezpieczeniu mieszkania służy zabezpieczeniu przed ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia w postaci awarii lub wypadku domowego, w wyniku którego zagrożone są elementy takie jak ściany, podłoga, sufit, sprzęty domowe, a także ludzie.

Jest to rodzaj pokrycia, który różni się znacznie w zależności od polisy, przy czym najczęstszym jest pokrycie awarii i ich skutków (szkody materialne, konieczność szukania mieszkania na czas naprawy szkody, problemy z urządzeniami gospodarstwa domowego itp.), jak również innych nieszczęśliwych wypadków, takich jak problemy spowodowane przez niedziałający zamek, który uniemożliwia dostęp do domu.

Jeśli zastanowisz się nad problemami i niedogodnościami, które mogą pojawić się w domu, nawet jeśli będziesz musiał trochę zapłacić, aby je rozwiązać, ubezpieczenie mieszkania z pokryciem napraw domowych jest opłacalnym wydatkiem, ponieważ pozwala żyć ze spokojem i, jeśli dobrze się zorganizujesz, możesz zapłacić za nie bez większego wysiłku.

Tak więc w przypadku zalania, włamania z uszkodzeniem mieszkania, problemu elektrycznego, awarii mechanicznej, drzwi wymagających ślusarza lub innych typowych problemów domowych, które wymagają szybkiego rozwiązania, ubezpieczenie domu z ochroną ubezpieczeniową w zakresie napraw domowych jest rozwiązaniem pozwalającym uniknąć wpływu tych wydatków na miesięczny budżet.

Oczywiście, to ubezpieczenie na naprawy domowe nie jest “cudownym produktem”, zawsze należy wziąć pod uwagę sytuację nieruchomości i wyłączenia, które są odzwierciedlone w umowie. Na przykład, jednym z najbardziej typowych jest przypadek domów z rurami, które często pękają z powodu korozji w ich wnętrzu; biorąc pod uwagę, że koszt polisy wzrósłby ogromnie, często zdarza się, że pokrycie tego ryzyka jest wyraźnie wyłączone w polisie.

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco w Generali

Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco w Generali

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń samochodowych: OC i kompleksowe ubezpieczenie samochodu AC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym i wypłaca odszkodowanie innym uczestnikom ruchu, jeśli sprawcą wypadku jest osoba ubezpieczona. Bez niego nie można korzystać z pojazdu. Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym: dokument ten pozwala na otrzymanie odszkodowania za szkody majątkowe (całkowite zniszczenie, kradzież, podpalenie i inne ryzyka).

Cechy charakterystyczne ubezpieczenia AC w Generali

Pełne ubezpieczenie kompleksowe można wykupić w firmie Generali i obejmuje ono następujące ryzyka:

 • Wypadek drogowy (w tym całkowita utrata samochodu);
 • Kradzież i kradzież (rozbój, kradzież);
 • Szkody w wyniku nielegalnych działań osób trzecich;
 • Uszkodzenia spowodowane przypadkowym kontaktem z kamieniem lub innymi przedmiotami;
 • Samozapłon;
 • Ogień;
 • Klęski żywiołowe (powódź, trzęsienie ziemi, tajfun, tsunami).

Częściowo AutoCasco ubezpiecza samochód tylko od uszkodzeń (kradzież lub kradzież nie są objęte ubezpieczeniem). Polisa w Generali nie dotyczy przewożonego mienia (np. drogiego sprzętu) oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 Odszkodowanie nie jest również wypłacane, jeśli:

 • Samochód został uszkodzony z zamiarem jego właściciela;
 • Za kierownicą siedziała osoba bez prawa jazdy;
 • Kierowca był odurzony alkoholem lub narkotykami;
 • Właściciel samochodu naruszył zasady eksploatacji pojazdu;
 • Zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce w miejscach, nie objętych polisą (za granicą, na torze sportowym).

Aby ubezpieczyć auto w ramach kompleksowego ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Wartość samochodu;
 • Jego stan w chwili zawarcia umowy.

Na koszt polisy mają wpływ współczynniki (mogą maleć lub rosnąć):

 1. Wiek kierowcy. Dla młodych kierowców wskaźnik będzie wyższy niż dla innych entuzjastów motoryzacji;
 2. Doświadczenie. Im jest mniejsze, tym droższa polisa;
 3. Styl jazdy. Przedmiot związany jest z instalacją systemu monitoringu, który pozwala śledzić Twój styl jazdy.

Kim jest beneficjent?

Właściciel pojazdu musi posiadać kompleksową polisę ubezpieczeniową, którą może wykupić w firmie Generali. To on jest najczęściej beneficjentem. Oznacza to, że zgodnie z umową otrzymuje odszkodowanie w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Istnieją jednak wyjątki, gdy ubezpieczający i beneficjent są różnymi osobami. Taka praktyka jest powszechna przy zakupie samochodu na kredyt. Na przykład, jeśli ubezpieczony pojazd ulegnie wypadkowi, właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie. W przypadku kradzieży samochodu, lub jego całkowitego zniszczenia, beneficjentem staje się instytucja kredytowa. Wynika to z faktu, że do czasu pełnej spłaty zadłużenia samochód jest zastawiony na rzecz banku.

Generali: jak uniknąć nieprzewidzianych wydatków?

Generali: jak uniknąć nieprzewidzianych wydatków?

Kupując samochód, kupujemy wraz z nim obawy o jego bezpieczeństwo, ponieważ wypadek lub kradzież mogą przerodzić się w duże wydatki. Ktoś polega na szczęściu, ale możesz uniknąć nieprzewidzianych wydatków za pomocą ubezpieczenia Generali.

 Co to jest Generali i przed czym chroni?

Generali to ubezpieczenie pojazdu (pojazdu) na wypadek jego uszkodzenia lub kradzieży. Z ubezpieczenia można skorzystać, nawet jeśli samochód lub motocykl ucierpiał z winy właściciela. Jeśli samochód ulegnie wypadkowi, sopel spadnie na niego z dachu lub nawet sam kierowca nie zmieści się w drzwiach garażu, może pokryć straty.

Zazwyczaj właściciele pojazdów kupują polisy Generali na własną prośbę. Ale kupując samochód na kredyt, lepiej nie rezygnować z ubezpieczenia — ponieważ polisa pomaga obniżyć stopę kredytu.

 Jaka jest różnica między Generali a innymi firmami?

Generali to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni interesy właściciela pojazdu. Nawet jeśli sam stanie się sprawcą wypadku, a jego ubezpieczony samochód ucierpi w wypadku, wypłaty zrekompensują te szkody. Właściciel samochodu otrzyma pieniądze lub samochód zostanie naprawiony na koszt firmy ubezpieczeniowej. Stawki ustala każdy ubezpieczyciel niezależnie.

 Od czego zależą taryfy Generali?

Na taryfy wpływa wiele czynników:

 • statystyki kradzieży konkretnej marki i modelu pojazdu w Twojej okolicy;
 • сena części zamiennych i koszt normalnej godziny na stacjach serwisowych dla Twojej marki samochodu w Twojej miejscowości;
 • wiek samochodu;
 • moc silnika;
 • wiek i staż jazdy wszystkich kierowców ubezpieczonego pojazdu;
 • ich historia ubezpieczeniowa (podstawowa-jak często wpadali w wypadki i jakich świadczeń ubezpieczeniowych to wymagało);
 • dodatkowe usługi zawarte w polisie (ewakuacja, wyjazd komisarza ratunkowego);
 • rodzaj urządzenia zabezpieczającego samochód;
 • miejsce parkingowe-garaż, parking strzeżony lub po prostu ulica;
 • inne warunki (np. samochody z kierownicą po prawej stronie będą droższe).

Jak uzyskać zwrot pieniędzy?

Istnieją dwie opcje zwrotu ubezpieczenia na:

 1. Firma ubezpieczeniowa może skierować cię do jednej ze stacji obsługi (stacji paliw) i zapłacić za naprawę pojazdu. Odbierzesz już uporządkowany samochód.
 2. Eksperci ubezpieczyciela lub niezależne badanie określi wysokość wypłaty gotówki. Albo przedstawisz faktury za już wykonaną naprawę jako dowód jej rzeczywistej wartości.

Sposób odszkodowania ubezpieczyciel uzgadnia z Państwem na etapie zawarcia umowy i wskazuje w polisie ubezpieczeniowej.

Jeśli zostanie wybrana naprawa, umowa lub zasady ubezpieczenia powinny być napisane, gdzie dokładnie naprawią Twój pojazd: u autoryzowanego dealera lub specjalistycznej stacji paliw. Wpływa to na koszt polisy: dealerzy będą kosztować więcej.