Tag: ubezpieczenie

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej na dom z pokryciem napraw domowych

Stabilny domowy budżet to dla wielu rodzin jedna z najważniejszych misji każdego miesiąca, która może się skomplikować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia w postaci awarii w domu, która wymaga naprawy domowej, a co za tym idzie – dodatkowego wydatku.

Zarówno dla właścicieli, jak i najemców wynajmowanych nieruchomości, pęknięta rura i jej konsekwencje, problem z elektrycznością, zacinający się zamek, to przykłady ryzyka, na które narażona jest rodzina w domu, a którego skutki można ograniczyć wykupując ubezpieczenie mieszkania (https://superpolisa.pl/dlaczego-warto-kupic-ubezpieczenie-mieszkania/) z ochroną od napraw domowych.

Co obejmuje pokrycie kosztów napraw domowych?

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie napraw domowych w ubezpieczeniu mieszkania służy zabezpieczeniu przed ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia w postaci awarii lub wypadku domowego, w wyniku którego zagrożone są elementy takie jak ściany, podłoga, sufit, sprzęty domowe, a także ludzie.

Jest to rodzaj pokrycia, który różni się znacznie w zależności od polisy, przy czym najczęstszym jest pokrycie awarii i ich skutków (szkody materialne, konieczność szukania mieszkania na czas naprawy szkody, problemy z urządzeniami gospodarstwa domowego itp.), jak również innych nieszczęśliwych wypadków, takich jak problemy spowodowane przez niedziałający zamek, który uniemożliwia dostęp do domu.

Jeśli zastanowisz się nad problemami i niedogodnościami, które mogą pojawić się w domu, nawet jeśli będziesz musiał trochę zapłacić, aby je rozwiązać, ubezpieczenie mieszkania z pokryciem napraw domowych jest opłacalnym wydatkiem, ponieważ pozwala żyć ze spokojem i, jeśli dobrze się zorganizujesz, możesz zapłacić za nie bez większego wysiłku.

Tak więc w przypadku zalania, włamania z uszkodzeniem mieszkania, problemu elektrycznego, awarii mechanicznej, drzwi wymagających ślusarza lub innych typowych problemów domowych, które wymagają szybkiego rozwiązania, ubezpieczenie domu z ochroną ubezpieczeniową w zakresie napraw domowych jest rozwiązaniem pozwalającym uniknąć wpływu tych wydatków na miesięczny budżet.

Oczywiście, to ubezpieczenie na naprawy domowe nie jest “cudownym produktem”, zawsze należy wziąć pod uwagę sytuację nieruchomości i wyłączenia, które są odzwierciedlone w umowie. Na przykład, jednym z najbardziej typowych jest przypadek domów z rurami, które często pękają z powodu korozji w ich wnętrzu; biorąc pod uwagę, że koszt polisy wzrósłby ogromnie, często zdarza się, że pokrycie tego ryzyka jest wyraźnie wyłączone w polisie.

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco w Generali

Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco w Generali

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń samochodowych: OC i kompleksowe ubezpieczenie samochodu AC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym i wypłaca odszkodowanie innym uczestnikom ruchu, jeśli sprawcą wypadku jest osoba ubezpieczona. Bez niego nie można korzystać z pojazdu. Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym: dokument ten pozwala na otrzymanie odszkodowania za szkody majątkowe (całkowite zniszczenie, kradzież, podpalenie i inne ryzyka).

Cechy charakterystyczne ubezpieczenia AC w Generali

Pełne ubezpieczenie kompleksowe można wykupić w firmie Generali i obejmuje ono następujące ryzyka:

 • Wypadek drogowy (w tym całkowita utrata samochodu);
 • Kradzież i kradzież (rozbój, kradzież);
 • Szkody w wyniku nielegalnych działań osób trzecich;
 • Uszkodzenia spowodowane przypadkowym kontaktem z kamieniem lub innymi przedmiotami;
 • Samozapłon;
 • Ogień;
 • Klęski żywiołowe (powódź, trzęsienie ziemi, tajfun, tsunami).

Częściowo AutoCasco ubezpiecza samochód tylko od uszkodzeń (kradzież lub kradzież nie są objęte ubezpieczeniem). Polisa w Generali nie dotyczy przewożonego mienia (np. drogiego sprzętu) oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 Odszkodowanie nie jest również wypłacane, jeśli:

 • Samochód został uszkodzony z zamiarem jego właściciela;
 • Za kierownicą siedziała osoba bez prawa jazdy;
 • Kierowca był odurzony alkoholem lub narkotykami;
 • Właściciel samochodu naruszył zasady eksploatacji pojazdu;
 • Zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce w miejscach, nie objętych polisą (za granicą, na torze sportowym).

Aby ubezpieczyć auto w ramach kompleksowego ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Wartość samochodu;
 • Jego stan w chwili zawarcia umowy.

Na koszt polisy mają wpływ współczynniki (mogą maleć lub rosnąć):

 1. Wiek kierowcy. Dla młodych kierowców wskaźnik będzie wyższy niż dla innych entuzjastów motoryzacji;
 2. Doświadczenie. Im jest mniejsze, tym droższa polisa;
 3. Styl jazdy. Przedmiot związany jest z instalacją systemu monitoringu, który pozwala śledzić Twój styl jazdy.

Kim jest beneficjent?

Właściciel pojazdu musi posiadać kompleksową polisę ubezpieczeniową, którą może wykupić w firmie Generali. To on jest najczęściej beneficjentem. Oznacza to, że zgodnie z umową otrzymuje odszkodowanie w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Istnieją jednak wyjątki, gdy ubezpieczający i beneficjent są różnymi osobami. Taka praktyka jest powszechna przy zakupie samochodu na kredyt. Na przykład, jeśli ubezpieczony pojazd ulegnie wypadkowi, właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie. W przypadku kradzieży samochodu, lub jego całkowitego zniszczenia, beneficjentem staje się instytucja kredytowa. Wynika to z faktu, że do czasu pełnej spłaty zadłużenia samochód jest zastawiony na rzecz banku.